De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Jacob

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Benoît Jacob
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Benoît Jacob

Cumuleo