De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivan Verleyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Ivan Verleyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Ivan Verleyen

Cumuleo