De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Jacques

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine Jacques
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine Jacques
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine Jacques

Cumuleo