De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Jamart

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Dominique Jamart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Dominique Jamart

Cumuleo