De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Frédéric Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Frédéric Janssens

Cumuleo