De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vermassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Vermassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Vermassen

Cumuleo