De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Jonckheere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Jonckheere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Jonckheere

Cumuleo