De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Vermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Vermeiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Vermeiren

Cumuleo