De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lucien Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Lucien Vermeiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Lucien Vermeiren

Cumuleo