De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine La Haye

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine La Haye
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine La Haye

Cumuleo