De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francine Lachaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Francine Lachaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francine Lachaert

Cumuleo