De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karine Lalieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Karine Lalieux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Karine Lalieux

Cumuleo