De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Lallemand

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Guy Lallemand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Guy Lallemand

Cumuleo