De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Omer Laloux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Omer Laloux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Omer Laloux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Omer Laloux

Cumuleo