De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Lamaille

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Josť Lamaille
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Josť Lamaille

Cumuleo