De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Laurys

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Laurys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Laurys

Cumuleo