De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernande Lauvaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Fernande Lauvaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Fernande Lauvaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Fernande Lauvaux

Cumuleo