De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Leduc

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Leduc
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Leduc

Cumuleo