De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Legein

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Guy Legein
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Guy Legein

Cumuleo