De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincianne Legros

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Vincianne Legros
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Vincianne Legros

Cumuleo