De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annicq Verschuere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Annicq Verschuere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Annicq Verschuere

Cumuleo