De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Verschueren

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Godelieve Verschueren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Godelieve Verschueren

Cumuleo