De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Lemmens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Lemmens

Cumuleo