De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfred Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alfred Léonard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alfred Léonard

Cumuleo