De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Lepage

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Lepage
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Lepage

Cumuleo