De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Leynen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Leynen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Leynen

Cumuleo