De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Libens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Libens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Libens

Cumuleo