De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Lissens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Isabelle Lissens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Isabelle Lissens

Cumuleo