De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Loosvelt

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Christiane Loosvelt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Christiane Loosvelt

Cumuleo