De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Louis Luxen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Louis Luxen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Louis Luxen

Cumuleo