De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Maene

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Claude Maene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Claude Maene

Cumuleo