De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Magis

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door François Magis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door François Magis

Cumuleo