De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Malisoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Elisabeth Malisoux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Elisabeth Malisoux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Elisabeth Malisoux

Cumuleo