De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Marnef

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Marnef
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Marnef

Cumuleo