De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Marneffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Marneffe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Marneffe

Cumuleo