De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vettori

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Vettori
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Vettori
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Vettori

Cumuleo