De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Massaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans Massaer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans Massaer

Cumuleo