De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Mauyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Mauyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Mauyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Mauyen

Cumuleo