De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingrid Meeus

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Ingrid Meeus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Ingrid Meeus

Cumuleo