De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Meeus

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Meeus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Meeus

Cumuleo