De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman Mennekens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman Mennekens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman Mennekens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman Mennekens

Cumuleo