De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Michez

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Michez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Michez

Cumuleo