De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anna Michiels

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Anna Michiels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Anna Michiels

Cumuleo