De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Moreau

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door André Moreau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Moreau

Cumuleo