De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Mostaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Willy Mostaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Willy Mostaert

Cumuleo