De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Navez

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door André Navez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Navez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Navez

Cumuleo