De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Neefs

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Neefs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Neefs

Cumuleo