De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vogels

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Maria Vogels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Maria Vogels

Cumuleo