De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Nyssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Didier Nyssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Didier Nyssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Didier Nyssen

Cumuleo