De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Onselaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Paul Onselaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Paul Onselaere

Cumuleo